Làser

Mesurador de distàncies, superfícies, volums o angles

Característiques:

El làser de KIMATIC serveix tant per mesurar distàncies, superfícies, volums o angles entre dos punts com per a projectar distàncies.

Aplicacions:

Existeixen diferents tipologies o varietats de projectors i mesuradors de distància làser segons el seu ús: PROJECCIÓ LINEAL: mesuradors de distància amb punter en creu o punt, portàtils de petita dimensió. Focalització manual, protecció elèctrica i seguretat de polaritat. SERVOLÀSER: sistema modulable de posicionat per làser, amb desplaçament automàtic de làser, alta precisió i integrat en un sol cos. PROJECCIÓ GEOMÈTRICA CAD – PRO: làser compacte que permet la projecció de distàncies, àrees o plànols d’arxius en format dxf, amb 3 colors diferents i tant en superfície planes com bombades. MEDICIÓ: sensors que funcionen pel mètode de la triangulació, tenen una alta resolució, són de petit format amb resposta de mesura de fins 4kHz i amb opcions d’interfase flexible.

Disponibilitat:

KIMATIC presenta una gamma de projectors i mesuradors de distancia làser: Projecció lineal: Sèrie LD, HD, FD, PD, làser verd PY, UDL, Ultraline, LCD i làser de cercle. Servolàser: SLD. Projecció geomètrica CAD – Pro: CAD – Pro 2D i CAD – Pro 3D. Medició: Models ATLAS, POLARIS, ANTARIS, CALIX i LDM.

Dades de l'empresa:


KIMATIC. SISTEMAS INDUSTRIALES DE PRECISIÓN

C/ Alluitz,6

48200 Durango (Vizcaya)

Telèfon: 946 20 10 36

[email protected]ic.es

www.kimatic.es