Mesurador làser

Mesurador de distància

Característiques:

El mesurador làser és un instrument multifunció que permet mesurar distàncies amb una precisió variable segons model i determinar angles de forma ràpida i precisa.

Aplicacions:

Existeixen diferents tipologies o varietats dels mesuradors làser de distàncies en funció de les seves necessitats i ús. SÈRIE D2: distanciòmetre més petit, amb diferents funcions de medició, il•luminació de pantalla i peça terminal multifuncional. SÈRIE D3a: amb una precisió ± 1.0mm, sensor d’inclinació (± 45°), àrea de triangles, també permet determinar inclinacions. DISTO DXT: té protecció contra l’aigua, esta completament segellat contra la pols i suporta la caiguda des de una alçada de 2m. SÈRIE D5: per a treballs en exteriors, amb visor digital amb zoom de 4 augments, Precisió ± 1.0mm, sensor d’inclinació integrat (± 45°) i tipus de llarg abast (LR). SÈRIE D8: disposa de les mateixes característiques que disto D5, però amb tecnologia Bluetooth integrada i amb sensor d’inclinació amb funcions de medició intel•ligents. SÈRIE DL300: permet mesurar distàncies de fins 60 metres amb precisió de ± 2 mm, calcula automàticament les dimensions d’una habitació, el volum total, superfície de les parets, etc.

Disponibilitat:

Narváez Topografia S.L. presenta una gamma de mesuradors làser: Disto D2. Disto D3a i D3a BT. Disto DXT Disto D5. Disto D8. Sèrie DL300, làser rangermaster CRF1200 i làser rangermaster CRF900.

Dades de l'empresa:


NARVÁEZ TOPOGRAFÍA S.L.

C/ Campoamor 65-67 Bajo

46022 Valencia

Telèfon: 963 724 912 - 963 711 698

[email protected]

www.narvaez-topografia.com