Distanciòmetre

Mesurador de distància làser

Característiques:

Els distanciòmetres serveixen per a determinar la distància sense contacte, mitjançant làser, determinen amb precisió la distància fins el punt de medició.

Aplicacions:

Els distanciòmetres de PCE Ibérica S.L. s’utilitzen per a determinar distàncies amb precisió en el sector industrial i especialment en les professions relacionades amb la construcció, com fusteria, etc. (ideal per amidaments en la construcció). Aquests aparells mesuren, memoritzen les distàncies i determinen la superfície, el volum o inclús la altura. També ofereix distanciòmetres mecànics com, per exemple, els odòmetres que serveixen per a mesurar distàncies més llargues.

Disponibilitat:

Existeixen diferents tipologies o varietats de distanciòmetres en funció de les seves necessitats i ús. SÈRIE PCE – MW: distanciòmetres lleugers fins 9999,9m, amb roda lateral, mànec telescopi o verificables fins 99999,9m, amb roda interior. SÈRIE T-59x: distanciòmetres estàndard per a empreses constructores i peritatges oficials.

Dades de l'empresa:


PCE Ibérica S.L.

C/ Mayor, 53

02500 Tobarra (Albacete)

Telèfon: 967 543 548

[email protected]

www.pce-iberica.es