Nivells òptics

Mesurador d’angles, distàncies, desnivells o volums

Característiques:

Els nivells són instruments de mesura utilitzats per determinar la horitzontalitat o verticalitat d’un element. El nivell topogràfic és un instrument que, de manera anàloga a un teodolit, permet mesurar nivells i realitzar anivellacions amb precisió elevada.

Disponibilitat:

NIVELLS ÒPTICS AUTOMÀTICS: Nivell "geo-Fennel" 10x20: Augments 20x, precisió + -2.5mm/Km doble anivellament. Amb cercle de 400g orientable. Nivell "geo-Fennel" 10x22: Augments 22x, precisió + -2.5mm/Km doble anivellament. Amb cercle de 400g orientable. Nivell "geo-Fennel" 10x26: Augments 26x, precisió + -2mm/Km doble anivellament. Amb cercle de 400g orientable. Nivell "geo-Fennel" 10x32: Augments 32x, precisió + -1.5mm/Km doble anivellament. Amb cercle de 400g orientable. NIVELLS ÒPTICS DE PRECISIÓ I ACCESSORIS: Nivell "NIKON" AS-2: Augments 34x, precisió + -0.8mm/Km de doble anivellació. Amb cercle graduat de 400g. Nivell "TOPCON" AT-G2: Augments 32x, preciona + -0.7mm/Km de doble anivellació. Amb cercle graduat 400g. NIVELLS DIGITALS: Nivell Digital "TRIMBLE" Dini 12: Precisió + -0.3mm/Km de doble anivellació. Òptica de 32x. Mesura automàtica de distàncies fins a 100m. Limbo horitzontal de 400g. Nivell Digital "TRIMBLE" Dini 22: Precisió + -0.7mm/Km de doble anivellació. Òptica de 26x. Mesura automàtica de distàncies fins a 100m. Limbo horitzontal de 400g. Nivell Digital "TRIMBLE" Dini 12T: Precisió + -0.3mm/Km de doble anivellació. Òptica de 32x. Mesura automàtica de distàncies fins a 100m. Limbo horitzontal de 400g. Electrònic Nivell Digital TOPCON DL-102C: Nivell electrònic digital d'enginyeria. Amb precisió de + -0.7mm/Km. En anivellament de doble recorregut amb mira invar. De codi de barres i de +-1mm amb mira de fibra de vidre de codi de arpes.

Dades de l'empresa:


BERDALA

C/ Balmes 6

08007 Barcelona

Telèfon: 933022045

[email protected]

www.berdala.com