Teodolit óptic-mecànic

Mesurador d’angles, distancies, desnivells o volums

Característiques:

El teodolit és un instrument de mesura mecànic-òptic universal que serveix per mesurar angles verticals i, sobre tot, horitzontals, àmbit en el qual té una precisió elevada. Amb altres eines auxiliars pot mesurar distàncies i desnivells.

Disponibilitat:

TEODOLIT ÓPTIC Y MECÀNIC: Teodolit FET "Geo-Fennel": Teodolit d'obra "geo-Fennel". Lectura d'escala 0.1gon 20x Teodolit Taquímetre "Geo-Fennel"FET 200: Lectura angular de 10mgon. 30X Teodolit d'Escala "YOM3" 3T5: Lectura de 10mgon. 30X, amb plomada òptica i compensador automàtic, en estoig. Inclou oculars per visuals inclinades i brúixola declinatòria. Teodolit "THEIS" per construcció Tecogón 1L: Ullera de 25x, amb nivell Plomada òptica. Cercle graduat Hz De 0.1g. amb visor d'apreciació. En estoig. TEODOLITS ELECTRÒNICS: FET 420K: Teodolito amb compensador electrònic "geo-Fennel". Amb dos displays de fàcil lectura. Funciona amb piles alcalines FET 110 i FET120: teodolits electrònics "geo-Fennel". FET 110 amb dos displays i FET 120 amb display.

Dades de l'empresa:


BERDALA

C/ Balmes 6

08007 Barcelona

Telèfon: 933022045

[email protected]

www.berdala.com