Teodolit

Mesurador d’angles, distancies, desnivells o volums

Característiques:

El teodolit és un instrument de medició mecànic-òptic universal que serveix per a mesurar angles verticals i, sobre tot, horitzontals, àmbit en el qual té una precisió elevada. Amb altres eines auxiliars pot mesurar distancies i desnivells. Bàsicament, és un telescopi muntat sobre un trípode i amb dos cercles graduats, un vertical i l’altre horitzontal, amb els que es mesuren els angles amb ajuda de lents. Narváez Topografia presenta dues varietats de teodolits: una amb plomada òptica tradicional de 3 augments o amb plomada làser, disponible en tots els models. La intensitat de la plomada làser és ajustable, molt còmoda, visible inclús en situacions desfavorables d’alta lluminositat.

Aplicacions:

Els teodolits són instruments que s’utilitzen en obra civil i edificació. Estan disponibles 2 models en funció de la precisió angular necessitada: 2" (0.6 mgon) i 5" (1.5 mgon). La lectura mínima és de 1". També permet que encara de manera accidental s’apagui l’equip i es giri el instrument, es pugui tornar a encendre de nou l’equip i no es perdran l’orientació del limbe.

Disponibilitat:

Narváez Topografia S.L. presenta dues varietats de teodolits del model FOIF sèrie DT200: DT202CL, precisió angular requerida: 2". DT205CL, precisió angular requerida: 5".

Dades de l'empresa:


NARVÁEZ TOPOGRAFÍA S.L.

C/ Campoamor 65-67 Bajo

46022 Valencia

Telèfon: 963 724 912 - 963 711 698

[email protected]com

www.narvaez-topografia.com