Teodolit

Mesurador d’angles, distancies, desnivells o volums

Característiques:

El teodolit és un instrument de medició mecànic-òptic universal que serveix per a mesurar angles verticals i, sobre tot, horitzontals, àmbit en el qual té una precisió elevada. Amb altres eines auxiliars pot mesurar distàncies i desnivells. Bàsicament, és un telescopi muntat sobre un trípode i amb dos cercles graduats, un vertical i l’altre horitzontal, amb els que es mesuren els angles amb ajuda de lents. És portàtil i manual; esta fet amb fins topogràfics, sobre tot en les triangulacions. Amb ajuda d’una mira i mitjançant la taquimetria, permet mesurar distàncies. Hi han equips més moderns i sofisticats com el teodolit electrònic, i altres més sofisticats com la estació total

Aplicacions:

Permeten el replanteig de taules topogràfiques, traçat de línies per a alineació o marques de referència i controlar el volum de terres. Comprovacions en obra i guarda les dades per a externalitzar-los posteriorment. Càlcul d’àrees i comprovació d’alçades o desnivells. Existeixen diferents tipologies o varietats de teodolits en funció de les seves necessitats i ús.

Disponibilitat:

INSTOP S.L. presenta una completa gamma de teodolits: Builder 100 Builder 200 Builder 300 Builder 400 Builder 500

Dades de l'empresa:


INSTRUMENTOS TOPOGRAFICOS LEICA

C/ Narcis Monturiol, 14

08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona)

Telèfon: 902 93 02 82

[email protected]

www.disto.es