Model SETTOP TEO-3

Mesurador d’angles, distancies, desnivells o volums

Característiques:

El teodolit és un instrument de medició mecànic-òptic universal que serveix per a mesurar angles verticals i, sobre tot, horitzontals, àmbit en el qual té una precisió elevada. Amb altres eines auxiliars permet mesurar distàncies i desnivells. Bàsicament, és un telescopi muntat sobre un trípode i amb dos cercles graduats, un vertical i l’altre horitzontal, amb els que es mesura els angles amb ajuda de lents. Els avantatges d’aquest teodolit resideixen en la seva facilitat d’ús, la seva petita dimensió, el seu mecanisme de desplaçament del cercle horitzontal i la gran qualitat d’imatge directa del telescopi. Tipus: Teodolit òptic. Augment: 20X Distància Mínima enfocament: 1.2m Camp angular: 2º Pes: 2.4kg

Aplicacions:

Aquest teodolit està dissenyat per a prendre mesures d’angles verticals i horitzontals, de distàncies, per mitja dels fils estadimètrics, per a orientar al nord magnètic mitjançant una brúixola declinatòria.

Dades de l'empresa:


RAIG

C/ Pelai nº62

08007 Barcelona

Telèfon: 933 188 547

[email protected]

www.raig.com