Mesurador d’espessors

Mesurador de recobriments de diferents materials

Característiques:

Els mesuradors d’espessors de G.S.I. Ibérica permeten la detecció del gruix de diferents materials com metalls, vidre i plàstics homogenis, amb ajust de la velocitat per ultrasons, com també el recobriment de la laca de pintura, plàstic, etc. sobre acer o ferro (F) i metalls no fèrrics (N) amb alts rangs de medició.

Aplicacions:

Existeixen diferents tipologies de mesuradors de recobriment segons el seu ús, principalment serveixen per a determinar en qüestió de segons el recobriments de metalls, vidre i plàstic homogenis en els materials de construcció. Aquest aparell de senzill ús opera amb ultrasons, lo que li permet una gran precisió de medició de gruixos de materials i de parets. És un instrument bàsic per a la medició sense danys de l’espessor de la pintura (laques, pintura, plàstics, etc. sobre acer o ferro i metalls no fèrrics). Esta concebut per a amidaments en superfícies no magnètiques com laca, plàstic, crom, coure, zinc, esmalt, etc. sobre acer i ferro, i també sobre totes les capes aïllants com laca, plàstic, esmalt, paper, vidre, goma, etc. sobre coure, alumini, acer inoxidable i alumini anoditzat. Gràcies al seu alt rang de medició és especialment ideal per a comprovar la capa de recobriment en la construcció naval i la indústria del metall.

Disponibilitat:

G.S.I. Ibérica presenta una completa gamma de mesuradors de recobriment: MEP28, MEP100A, MEP296, MEPTG250, MEPTG200, MEPCT 30/40/50 i QCTC300.

Dades de l'empresa:


G.S.I IBERICA

Av. de España, 11, 2º C

10004 Cáceres

Telèfon: 927 22 46 00  

[email protected]

www.gisiberica.com