Nivells làser

Nivells làser

Característiques:

Els nivells làser són instruments de projecció de llum o raig làser que acoblats a mecanismes possibiliten el direccionar-los horitzontalment i fan que es pugui utilitzar per procediments de anivellació. Es aconsegueixen projeccions de plans perfectament verticals, i inclús amb alguna inclinació determinada.

Disponibilitat:

NIVELL LÀSER DE PENDENTS: FL400HA-G: Làser totalment autoanivellant amb ajust digital de la inclinació, en ambdós eixos, fins + -8%. Raig làser visible. NIVELL LÀSER AUTOANIVELLANT: TPL-2N: Làser totalment autoanivellant amb ajust digital de la inclinació, en ambdós eixos 0-10%. Raig làser visible. Per a aplicacions horitzontals i verticals. Nivell Làser Theis TPL 50 HV: El Profi-Làser de Thies és un sistema d'anivellament automàtic mitjançant Servo-motors. El raig làser és visible. Treballa en pla horitzontal i en vertical. FL250VA-N: Nivell làser autoanivellant de rotació de pla horitzontal i vertical. Amb raig làser visible i raig permanent a 90 º. NIVELL LÀSER AUTOMÀTIC: Nivell Topcon RL-VH3D: Làser autoanivellant rotatori per pla horitzontal i vertical autoanivellant electrònic. Raig aplomats. Pla inclinat en un eix o als dos. FL300AS: Nivell làser d'alta precisió, amb punt d'esquadra i plomada. Per a mesures horitzontals i verticals. De raig làser visible. Autoanivellant en horitzontal i automàtic en vertical.

Dades de l'empresa:


BERDALA

C/ Balmes 6

08007 Barcelona

Telèfon: 933022045

[email protected]

www.berdala.com