MORFUN

Morter segellador de juntes

Característiques:

Producte formulat específicament per al segellat de juntes en paviments i paraments ceràmics. La particularitat més important d’aquest morter és la seva capacitat per mantenir el blanc inalterable amb el pas del temps. A la mescla del producte s’afegeixen diversos additius com bactericides i fungicides que impedeixen la formació de gèrmens, bacteris i fongs; els impermeabilitzants i hidrofugants de massa que impedeixen que el morter pugui absorbir aigües brutes, causants de la degradació i envelliment dels morters de rejuntat. També posseeix additius que potencien el color blanc del producte. Les juntes a omplir hauran d’estar netes. En quant als suports vells, s’haurà d’eliminar prèviament les impureses i restes de partícules mal adherides, a més de estar exemptes de grasses, olis, etc. No s’ha d’aplicar amb temperatures inferiors als +5 ºC

Aplicacions:

S’utilitza per al rejuntat de ceràmiques amb espessors de juntes no superiors a 10mm, paviments i paraments verticals en cuines, banys, piscines, etc.

Dades de l'empresa:


ESLO, S.A.

Pol. Ind. Pla Poligé

17854 Sant Jaume de Llierca (Girona)

Telèfon: 972 68 74 09

[email protected]

www.eslo.com