Videoscopi

Videoscopi

Característiques:

Els videoscopis ofereixen perspectives de la vida interior de màquines i instal•lacions. Aquests aparells són la ferramenta ideal per inspeccions i manteniment. Gràcies al seu conducte flexible, el seu lleuger pes i el component òptic es reconeixen punts problemàtics i punts conflictius d’una forma senzilla i ràpida i així es poden prendre les mesures preventives oportunes.

Disponibilitat:

XL GO: Videoscopi ultraportàtil amb funcions avançades de gravació i anàlisi d’imatges. Amb només 1,7 kg, el GE XLGo és un equip d’inspecció molt lleuger. A diferència d’altres Videoscòpia, el XL Go no té una unitat principal voluminosa, ni motxilla, ni cables, el que garanteix un accés a la inspecció il•limitat i una comoditat de maneig sense precedents. La inspecció visual remota (XHI) és una tècnica efectiva no destructiva per a la previsió, avaluació, detecció de defectes i vigilància. VP500: Videoscopi portàtil, enregistrament digital d’imatges i articulació electrònica. Operació autònoma mitjançant bateria. El VP500 està disponible en sondes de 6 i 8 mm de diàmetre i longituds fins a 7,5 m. L’instrument està dotat d’una font de llum freda de 50 W Arc Metall Halurs i 2500 lúmens de potència lumínica. El sistema compta amb una plataforma integrada per a la gravació d’imatges i vídeos en temps real. VP300: Instrument d’inspecció visual. Videoscopi portàtil dotat d’articulació electrònica. El Videoscopia VP300 és la més versàtil solució d’inspecció visual remota (XHI) per a diferents aplicacions i sectors. Està disponible en sondes de 5, 6 i 8 mm de diàmetre i longituds fins a 7,5 m. L’instrument està dotat d’una font de llum freda de 24 W Arc Metall Halurs i 1800 lúmens de potència lumínica. La seva sortida de vídeo analògic PZL / NTSC permet integrar en el sistema dispositius externs d’enregistrament i visualització d’imatges. XLPRO: Videoscopi portàtil amb funcions avançades de gravació i anàlisi d’imatges. Mesura precisa d’efectes. Està disponible en sondes de 4, 5, 6 i 8 mm de diàmetre, longituds fins a 30 mm. en diverses configuracions digitals. L’instrument està dotat de la plataforma digital iView, permetent la gravació d’imatges i vídeos en temps real, en suport físic removible compact flash.

Dades de l'empresa:


PANATEC S.L.

C/ Alejandro Rodríguez 22

28039 Madrid

Telèfon: 91 459 41 11

[email protected]

www.panatec.net