Càmera termogràfica

Càmera termogràfica

Característiques:

Una càmera tèrmica és un dispositiu capaç de formar imatges visibles a partir de les emissions en d’infraroig mitjà de l’espectre electromagnètic. Aquestes càmeres operen, més concretament, amb longituds d'ona en la zona de l'infraroig tèrmic, que es considera entre 3 micres i 14 micres. Es basa en la idea que tots els cossos emeten i absorbeixen radiació en funció de la seva longitud d'ona. La temperatura de la superfície pot estar afectada per l’existència d'un material conductor continu, buits o aigua circulant. Les variacions en l’emissivitat de la superfície poden també afectar els resultats. La càmera termogràfica detecta patrons de calor o canvis de temperatura en objectes. Aquests canvis permeten a l’usuari descobrir problemes abans que es produeixin costosos temps d’inactivitat, o controlar problemes de desenvolupament perquè el manteniment es pugui programar durant una aturada planificada.

Disponibilitat:

Ti25: CÀMERA PORTÀTIL UÚS INDUSTRIAL Resolució 160x120 punts Targeta de memòria SD Sistema Fusió Punter Làser Software PC Anotació de vEU Ti40: CÀMERA PORTÀTIL INFRAROJA Detector de 160x120 punts Lents intercanviables Monitor LCD 6" 320x240 punts Targeta Compact-Flash Software d’anàlisis i informes Ti50: CÀMERA PORTÀTIL INFRAROJA Detector de 320x240 punts Lentes intercanviables Monitor LCD 6" 320x240 punts Fusió imatge tèrmica i real Software d’anàlisis i informes TiR3: CÀMERA INSPECCIÓ ESTRUCTURES Detector de 320x240 punts Lentes intercanviables Monitor LCD 6" Alta sensibilitat Fusió imatge tèrmica i real Software d’anàlisis i informes

Dades de l'empresa:


PANATEC S.L.

C/ Alejandro Rodríguez 22

28039 Madrid

Telèfon: 91 459 41 11

[email protected]

www.panatec.net