Agepan OSB2

Tauler OSB

Característiques:

Tauler OSB 2 amb baix contingut de formaldehids, classe E1.

Aplicacions:

Per a construccions de fusta (paviments, particions) i empaquetatge. Bona resistència mecànica.

Disponibilitat:

Es serveixen amb cantells rectes o amb encadellat a dues o a quatre cares. Disponibles en diferents formats i espessors de 6, 8, 10, 12, 15, 18 i 22 mm en els plafons amb cantell recte i de 15, 18 i 22 mm en els plafons amb encadellat. Sota comanda es poden servir peces amb talls especials i també amb tractament fungicida i insecticida.

Destacats:

Emissions: Baixa emissió de Compostos Orgànics Volàtils Residus: Residus de reciclatge secundari

Dades de l'empresa:


SONAE INDUSTRIA - TAFIBRA

Ctra. de Torá, s/n

25280 Solsona (Lleida)

Telèfon: +34973489219

www.tafibra.com