Placa ceràmica - Favemanc

Aquest producte disposa de l'ecoetiqueta DAPc

Revestiment ceràmic

Característiques:

El producte Placa ceràmica mitja per a façanes ventilades de l’empresa Favemanc- Gresmanc està dissenyat amb una càmara interna que les enforteix augmentant l’aïllament tèrmic i acústic de l’edifici. Van fixades mitjançant un sistema de subjecció a l’edifici de gran facilitat de muntatge, amb una fixació oculta i sense necessitat de realitzar incisions a la placa.

Aplicacions:

El principal ús per a aquest producte és com a revestiment ceràmic per a sistemes de façana ventilada.

Disponibilitat:

El producte inclòs és un la Placa ceràmica mitja per a façana ventilada que inclou els següents models: - Peces ceràmiques per a façanes ventilades que es clasifique en el grup AIIa amb una absorció d’aigua entre 3% y 6%. - Denominació comercial: Plaques ceràmiques XB, XC y XD. - Formats nominals (mm): Ax394x15 / Ax387x18 / Ax390x24. A: longitud de la peça. La longitud de la peça, al tractar-se de peces conformades per extrusió, és variable i ve definida per les necessitats de cada obra. - Pes mig: 31 kg/m2

Destacats:

El producte disposa d’una ecoetiqueta tipus III o Declaració Ambiental de Producte del Sistema DAP®construcció, mostrant així de manera quantificada, desglossada i verificada els impactes ambientals associats al seu cicle de vida.
Les dades més destacades en fase de fabricació són:


Indicadors d’impacte: Per m2 de revestiment:
Potencial d’escalfament global: 9,91 kg CO2
Consum d’energia primària renovable: 60,50 MJ
Consum d’energia primària no renovable: 183 MJ
Consum d’aigua dolça: 0,0721 m3
Producció de residus: 9,21 kg

Per a més informació ambiental del producte pot accedir al document complet de la DAPconstrucció del producte (pdf adjunt)
Per a informació adicional del producte: http://www.favemanc.com/cms/es/productos/placas-y-formatos/xb http://www.favemanc.com/cms/es/productos/placas-y-formatos/xc http://www.favemanc.com/cms/es/productos/placas-y-formatos/xd

Documentació addicional:

DAPc002.009

Dades de l'empresa:


Favemanc

Los Yébenes, Toledo, España

Telèfon: +34 925 322 522

[email protected]

www.favemanc.com