Barniz NORQUIMIA

Vernís protector fusta

Característiques:

Vernís transparent en base poliuretà endurit amb la humitat ambient per a la protecció de superfícies de fusta en interiors. Proporciona una pel·lícula protectora d'alt brillantor i gran transparència al suport sobre el qual s'aplica Excel·lent duresa superficial i bona resistència a l'impacte directe. Resistència elevada al desgast Facilitat d'aplicació sobre el suport o superfícies. Presenta una excel·lent adherència sobre diversos substrats com formigó, fibrociment, resina de polièster endurida, fusta, mentre que sobre metall i vidre l'adherència és baixa. Té bona resistència als agents químics.

Aplicacions:

Molt adequat per a la impregnació i segellat de formigó, per lligar el gra en paviments antilliscants per a paviments i recobriments de parets en laboratoris, fàbriques de productes químics, de paper, etc. Excepcional per a paviments de fusta sotmesos a una intensa acció de desgast i d'impacte com sales de ball, escoles, pistes de pistes de bitlles, de patinatge, etc.

Disponibilitat:

Envasos metàl·lics de 30l.

Dades de l'empresa:


NORQUIMIA S.A.

Pol.lnd. de Sabón, Par. 143 - Naves 6, 6A y 7

15142 Arteijo (La Coruña)

Telèfon: 981 601 899

[email protected]

www.norquimia.com