Linus233

Emprimació de base

Característiques:

Protector a base d´oli de llinosa com a base en fustes molt deteriorades i absorbents d´exteriors o com a base i tractament de fustes absorbents, llosetes de suro, pedra porosa i ceràmica en interiors. Exempt de compostos tòxics o perillosos per al medi. Porós, permeable al vapor d´aigua, elàstic. Transparent, de color groguenc. Per a interiors i exteriors

Aplicacions:

Aplicació: 1 mà + acabat posterior Consum / m²: aprox. 60 ml

Disponibilitat:

En envasos de 0.75, 1, 5, 10, 30 i 200 lts.

Destacats:

Matèries primeres renovables d´origen vegetal i altres procedents de processos de reciclatge, com pigments d´òxids de ferro; preferentment originàries de zones properes a la producció. La fabricació es realitza amb processos i tècniques modernes i de baix consum energètic. Màxim rendiment dels productes i mínimes perdudes durant l´aplicació. Residus biodegradables i reintegrables en el cicle biològic.

Dades de l'empresa:


KEIM ECOPAINT IBERICA, S.L.

c/Octavio Lacante, 55

08100 Mollet del Vallès

Telèfon: 902 400 570

[email protected]

www.livos.es