TECTORIA TFT

Morter de calç

Característiques:

Morter elaborat amb calç hidràulica natural NHL, obtinguda per la cocció de margues i calcàries a baixa temperatura. És permeable al vapor d’aigua i impermeable. Té gran plasticitat i alta adherència al suport. És un morter de calç de color blanc amb matisos d’avellana. Els morters de calç, per les seves característiques i composició, tenen un comportament al foc M0 (no combustible).

Aplicacions:

Específic per a l’allisat d’arrebossats interiors i/o exteriors.

Disponibilitat:

Bossa de paper estratificat de 25 Kg. Bancada de 1.500 kg.

Destacats:

Energia: Procés de fabricació de baix consum energètic. Emissions: Baixa emissió de gasos d’efecte hivernacle en la fase de producció, limitant les emissions de CO2 a l’atmosfera, gràcies a que és un producte cuit a baixes temperatures. Residus: de reciclatge en un % sense especificar.

Dades de l'empresa: