MASTERTOP P 617 FAST

Aquest producte disposa de l'ecoetiqueta Umwelt

Imprimació epoxi bicomponent

Característiques:

Imprimació epoxi bicomponent de curat ràpid.

Imprimació epoxi bicomponent lliure de dissolvents de curat ràpid i d'aplicació a baixes temperatures.

Propietats:

  • Curat a baixa temperatura.
  • Baixa viscositat.
  • Fàcil d'aplicar.
  • Excel·lent penetració en el suport.
  • Segella els porus i els capil·lars.
  • Excel·lent adherència sobre el suport.

Aplicacions:

MASTERTOP P 617 FAST està dissenyada per l'ús, tant d'interior com d'exterior, com a imprimació sobre suports minerals, com el formigó i el morter amb els sistemes de paviments MASTERTOP i els sistemes d'impermeabilització CONIPUR, on les temperatures siguis massa baixes per una imprimació epoxi d'ús general o en aquelles aplicacions on la reducció del temps de curat sigui un paràmetre important.

Disponibilitat:

MASTERTOP P 617 FAST es subministra en conjunts de 15,3 kg.

Destacats:

Disposa de Declaració Ambiental de Producte segons la ISO 14025 i EN15804 emesa per l'Institut Bauen und Umwelt e.V. d'Alemanya.

Documentació addicional:

Declaració ambiental de producte

Dades de l'empresa:


BASF Construction Chemicals España, S.L.

Carretera del Mig, 219

08907 L’Hospitalet de Llobregat

Telèfon: 91 313 83 00 ext. 249

www.basf-cc.es