ECO PRIM GRIP

EMPRIMACIÓ UNIVERSAL

Característiques:

Emprimació a base de resines sintètiques en dispersió aquosa i inerts de silici, sense dissolvents, amb òptimes característiques d’adherència, de resistència a l’aigua i a l’envelliment. Garanteix una superfície d’agafada aspra, ideal per acabats i lliscats, assegurant una bona adherència, fins i tot sobre suports llisos o poc absorbents, reduint i uniformitzant l’absorció de l’aigua a les superfícies absorbents.

Aplicacions:

Emprimació d’us universal, llesta per utilitzar, tant a l’interior com a l’exterior, a parets i paviments, per a millorar la adherència de qualsevol tipus d’acabat amb base de ciment, guix o cal sobre suports de formigó, totxana, blocs de formigó prefabricats per vibro-compressió, blocs lleugers i de guix.

Disponibilitat:

Pots de 5 i 10 Kg

Destacats:

Emissions: baixa emissió de compostos orgànics volàtils.

Dades de l'empresa: