KERACOLOR PPN

MORTERO PER EL REBLIMENT DE JUNTES

Característiques:

Morter putzolànic amb una baixa absorció d’aigua i grans resistències mecàniques, amb un adormiment ràpid, per a llambordes amb juntes de 5 a 30 mm, subjectes a sol•licitacions pesades i a tràfic intens. Esta composta per aglomerants hidràulics especials, àrids de granulometria calibrada i polímers especials.

Aplicacions:

Rebliment de superfícies de llombardes com carrers i places públiques exposades a la intempèrie i subjectes a elevades sol•licitacions de trànsit, zones de vianants públiques, pàrquings,…

Disponibilitat:

Sacs de 25 Kg.

Destacats:

Emissions: baixa emissió de compostos orgànics volàtils

Dades de l'empresa: