ULTRABOND ECO 170

ADHESIU SENSE DISSOLVENTS

Característiques:

Adhesiu a base de polímers sintètics en dispersió aquosa, sense dissolvents, d’adormiment inicial ràpid, temps obert prolongat i fàcil d’aplicar. No es inflamable. Es apropiat per a la col•locació de paviments tèxtils a ambients sotmesos a tràfic intens i a cadires de rodes.

Aplicacions:

Encolat, a interiors, de paviments tèxtils amb dors de tot tipus sobre suports absorbents i estables a la humitat, que normalment es fan servir a la construcció.

Disponibilitat:

Bidons de 16 Kg.

Destacats:

Emissions: baixa emissió de compostos orgànics volàtils

Dades de l'empresa: