Structura

Façana auto portant i ventilada

Característiques:

Les façanes autoportants i ventilades Structura consisteixen en l´aplicació del Geo-Hydrolase Advanced System, una nova tècnica de construcció que permet millorar notablement el resultat final del revestiment de façanes amb maó. La façana autoportant consisteix a separar el full exterior del tancament de l´estructura de l´edifici per permetre el pas d´una càmera contínua amb aïllament. En aquest sistema s´aconsegueix l´estabilitat front a les accions horitzontals mitjançant dispositius d´ancoratge d´acer inoxidable a la estructura. Aquests dispositius tenen doble llibertat d´ moviment per evitar qualsevol risc de fissura per incompatibilitat de deformacions o acumulació de tensió. En aquest tipus de façana, el pes propi es transmet en la seva totalitat a la planta d´arrencada, sense necessitat de cap suport específic ni perfileria auxiliar en plantes intermèdies. Tot això es tradueix en una extraordinària economia de mitjans i facilitat d´ execució. Els avantatges de les façanes autoportants i ventilades estalvi energètic El sistema genera un estalvi d´entre un 25 i un 40% respecte a mètodes de construcció de façana tradicionals,de manera que en els mesos càlids, disminueix l´absorció de calor i, en els mesos freds, aconsegueix una menor dispersió de la calor. durabilitat Evita les humitats i les eflorescències en les parets exteriors i dóna estabilitat a l´estructura i al mur de suport. És un sistema insensible a la corrosió provocada per la contaminació. excepcional en rehabilitacions La façana ventilada és aplicable sobre arrebossats existents millorant notablement l´aïllament tèrmic i acústic inicial. millora de les condicions ambientals S´assoleix un excel.lent aïllament acústic i la humitat present a l´interior s´aconsegueix dispersar. garantia d´impermeabilitat El drenatge i l´evacuació d´aigua fora de la façana estan garantits pels solcs d´escapament. major aïllament acústic El soroll aeri es pot reduir al voltant de 9dB

Destacats:

El sistema genera un estalvi energètic d´entre un 25 i un 40% respecte a mètodes de construcció de façana tradicionals Evita les humitats i les eflorescències en les parets exteriors.

Dades de l'empresa:


GEO-HIDROL, S.A.

Ingeniero Fernández Casado, 1

28820 Coslada (Madrid)

Telèfon: 91 674 26 89

[email protected]

www.geohidrol.com
DCPAL

c/Salcillo 48

08193 Bellaterra

Telèfon: 93 586 30 24

[email protected]

www.dcpal.es