Crisund California C.S.

Vidre de control solar

Característiques:

Vidre laminat transparent de control solar. És un vidre laminat d'alta tecnologia al qual se li afegeix un film (50 μ de gruix) de control solar entre dues làmines de PVB. La seva principal qualitat consisteix a controlar selectivament l'energia solar infraroja, la qual cosa permet una alta transmissió lluminosa visible. Inclou un film de control solar entre dues capes de butiral de polivinil que l'Uneix a dues llunes de vidre laminat, amb possibilitat de Combinació amb variats tipus de vidre de diferents espessors i coloracions. Permet més d'un 70% de transmissió lluminosa amb un factor solar inferior a 0,45. Millora l'aïllament acústic. Seguretat i resistència a impactes. Protecció del 99% de raigs ultraviolats i reflexió de la calor solar superior al 50%. Redueix el consum elèctric i energètic tant a llum com en Refrigeració del local.

Aplicacions:

Tot tipus d'estructures exposades a la radiació solar planes o corbades. • Murs cortina • Aparadors i finestres • Cúpules • Gelosies i claraboies • Acristallaments inclinats • Automòbils, ferrocarrils i embarcacions

Disponibilitat:

Dimensions màximes / 2000 x 5800 mm

Destacats:

Finestra amb bon aïllament térmic i bon control solar

Dades de l'empresa:


CRICURSA

Pol. Ind. Coll de la Manya

08400 GRANOLLERS

Telèfon: 93 840 44 70

[email protected]

www.cricursa.es