Ariplak Low - E

Vidre de baixa emissivitat

Característiques:

Vidre compost amb càmera, amb una de les cares tractada per conferir característiques de baixa emissivitat. Impedeix pèrdues de calor en forma de radiacions infraroges En la fabricació d'aquests vidres, s'ha dipositat sobre una de les seves superfícies, una o diverses capes de metall i d'òxids metàl.lics, mitjançant polvorització catòdica en alt buit. Aquest tractament es realitza a baixa temperatura, per la qual cosa no afecta la planimetria del vidre. En els vidres de baixa emissivitat, el recobriment és pràcticament transparent a la radiació solar visible, reflectint en canvi la radiació infraroja. Aquesta característica permet una reducció important del guany solar, alhora que manté un alt coeficient de transmissió lluminosa Coeficient de transmissió tèrmica del vidre compost per dos llunes de 6mm separades per 12mm de cambra d'aire: K = 1,61 W/m2K. Factor solar de 0,59-0,32 per llunes transparents (en funció del tipus de capa de tractament).

Disponibilitat:

Dimensions màximes: 3.700 x 2.550 mm. Dimensions mínimes: 700 x 200 mm. Espessors: 2,2 ~ 16 mm.

Destacats:

Reflecteix la radiació solar infraroja

Dades de l'empresa:


ARIÑO DUGLASS, S.A.

Pol. Ind. Royales Bajos, s/n

50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN

Telèfon: 976 10 80 08

[email protected]

www.duglass.com