Heat Mirror

Vidre de baixa emissivitat

Característiques:

Làmina de poliéster tractada de 0,8mm que s´inclou en vidres amb cambra per millorar l´aïllament. Permet transmissions lluminoses altes amb factors solars baixos. Combinables amb els diferents tipus de vidres possibles (de seguretat, incolors, tintats, reflectants). Augmenta l´aïllament acústic. Filtra els raigs ultra violetes. Coeficient de transmissió tèrmica (K) del vidre compost per dues llunes de 6 mm separades per 12 mm de cambra d´aire de 1,54 a 1,39 Kcal/h m2ºC (en funció del tipus de làmina), factor solar menor de 0,48 (en funció del tipus de vidre i del tipus de làmina).

Destacats:

Bon aïllant térmic, redueix els costos d'energia i augmenta la comoditat Protecció als raig UV Aïllant acústic

Dades de l'empresa:


SOUTHWALL TECHNOLOGIES, INC.

3788 Fabian Way

94303 Palo Alto, California

Telèfon: 8003658794

[email protected]

www.southwall.com