Vidre cel·lular Polydros

Vidre cel·lular

Característiques:

Plaques de vidre cel lular, rígid i indeformable. Fabricades amb vidre reciclat. Densitat: 170 kg / m3. Conductivitat tèrmica 0,048 W / m º C. No absorbeix aigua, impermeable. Dimensions: 45 x 30 cm i gruixos de 13, 20, 30 i 40 mm Gran resistència a la compressió És rígid i indeformable i resisteix químicament, tant a dissolvents orgànics, com a la majoria dels àcids No crema i no produeix gasos tòxics

Aplicacions:

Per aïllament tèrmic de tancaments, forjats, soleres, cobertes i ponts tèrmics. També per a la protecció d'estructures. Per les seves qualitats de resistència al foc resulten útils per a la protecció contra incendis. Reacció al foc M-0 (incombustible) i RF 180 a partir de 2cm En ell no sobreviuen ni els bacteris, ni els fongs, per la qual cosa és un material ideal per a la seva aplicació en zones que requereixin ambients de màxima seguretat per evitar la propagació d'aquests microorganismes

Destacats:

Emissions: No conté HCFCs Energia: Bon comportament com a aïllant tèrmic Recursos: Fabricat amb material reciclat

Dades de l'empresa:


POLYDROS, S.A.

Pol. Ind. La Granja 23

28108 ALCOBENDAS

Telèfon: 91 661 00 42

[email protected]

www.polydros.es