Neutralux

Vidre amb cambra

Característiques:

Envidrament aïllant de baixa emissivitat d'última generació. La Baixa Emissivitat és una barrera que frena considerablement la Transmissió Energètica. Aquest tipus de vidre baix emissiu, és el resultat d'una producció d'alta tecnologia. En aquests vidres es dipositen successivament diverses capes metàl.liques amb alt contingut en plata, donant com a resultat un vidre transparent i incolor com el vidre float original. El gruix d'aquestes capes és de milionèsimes de mil.límetre. Un vidre al qual se li aplica una sola capa de plata d'aquest gruix no seria transparent. Per a una correcta aplicació de les capes metàl.liques, els vidres s'han d'haver rentat i assecat de forma automàtica. Després passen per diverses càmeres d'alt buit, on s'apliquen les diferents capes segons el mètode de polvorització catòdica. Aquest procés és més conegut pel nom de "Sputtern". Coeficient de transmissió: 1,4. Aïllament tèrmic: 28-30 dB. Transmissió lluminosa: 76%. Factor solar: 0,77

Destacats:

Energia: Bon comportament com a aïllant tèrmic Emissions: Baixa emissió de soroll

Dades de l'empresa:


CRISTALGLASS - VIDRIO AISLANTE, S.A.

C/ Francisco Sobrín, 1

24410 CAMPONARAYA

Telèfon: 987 11 12 00

[email protected]

www.cristalglass.es