MAYDILIT

Làmina de polietilè

Característiques:

Làmina impermeable a base de fibres microscòpiques de polietilè i polipropilè (HDPE/PP) no teixit. És impermeable però permeable al vapor d’aigua. És resistent a la ruptura, tolera temperatures extremes tant en èpoques de fred com de calor, i pot estar exposada als raigs UV durant 4 mesos sense patir alteracions. Té una resistència al foc classe E. El polietilè i el polipropilè són materials sintètics simple, s’obtenen a partir de la polimerització de l’etilè i el propilè, respectivament. El cost energètic del procés de polimerització és baix comparat amb els processos previs que permeten l’obtenció dels monòmers. En tractar-se de materials termoplàstics, el grau de reciclabilitat és elevat.

Aplicacions:

Apte per la impermeabilització de cobertes inclinades amb més de 10º de pendent, façanes ventilades i murs soterranis enterrats.

Disponibilitat:

Rotllo de longitud 50 m i amplada 1,5 m. Cada rotllo té un pes de 10 Kg.

Destacats:

Residus: de reciclatge en un 100%.

Dades de l'empresa: