Panell de fibra-guix

Panell

Característiques:

El panell de fibra-guix és una mescla homogènia de guix escaiola (sulfat càlcic dihidrat) i fibra de cel·lulosa procedent de paper reciclat, barrejat amb aigua per al enduriment del guix. Se li afegeix una lleugera impregnació superficial que permet el pintat, empaperat o enrajolat. El guix envolta a la fibra, i la fibra arma el guix, convertint-lo en un panell resistent mecànicament. Aïlla acústicament (33dB per un gruix de 12,5mm) i tèrmicament (conductivitat = 0,29 W/mK). La seva reacció al foc és A2,s1 (fum amb velocitat i quantitat d’emissions baixes),d0 (no gotes).

Aplicacions:

Apte per tancaments, revestiments, construccions efímeres i tot tipus de mobiliari d’interior.

Disponibilitat:

Formats: 1500 x 1000 x 10 mm, 1500 x 1000 x 12,5 mm, 2000 x 1200 x 12,5 mm i 2800 x 1200 x 12,5 mm. Disponibles altres formats sota comanda.

Destacats:

Recursos: Fabricat amb paper reciclat, procedent de diaris i altres papers vells, en un 20%. Energia: Bon comportament tèrmic. Emissions: Baixa emissió de gasos d’efecte hivernacle en fase de producció, a partir de 7,8 kg de CO2 equivalent estalviats per cada m2 de panell.

Dades de l'empresa: