MUR VEGETAL BURESINNOVA

Mur Vegetal

Característiques:

Mur vegetal basat en mòduls de polietilè i polipropilè + EPDM reciclats. Cada unitat té ganxos de polietilè i polipropilè + EPDM reciclats que s'ajusten a l'estructura de suport. L'estructura de suport consisteix en tubs d'acer inoxidable sobre els quals es pengen els mòduls. Els mòduls contenen un substrat completament procedent de reciclatge. Són hermèticament tancats, tenen en la seva part superior entrades de degotador i en la seva part inferior sortides de drenatge. Cada unitat pot regar-se individualment o mitjançant un circuit que connecti tots els mòduls des d'una xarxa general de reg i a una sortida general de drenatge. La sortida de la canonada de drenatge s'incorpora al seu torn al tanc de reg després d'un sistema de filtrat amb la qual cosa es recupera tota l'aigua sobrant. Els mòduls no es degraden amb la humitat ni amb solucions nutritives àcides. Protegeixen, impermeabilitzen i aïllen tèrmicament i acústicament.

Aplicacions:

Sistema de cultiu per a la construcció de parets vegetals.

Disponibilitat:

Mòduls de polietilè de 600 mm d’ample, 400 mm d’alçada i 80 mm d’espessors.

Destacats:

Recursos: Fabricat amb polietilè i polipropilè reciclats en un % sense especificar. Energia: Produeix energia amb fonts renovables, incorporant plaques fotovoltaiques integrades en l'estructura del mur, per alimentar el sistema elèctric. Bon comportament tèrmic. Emissions: Redueix l’emissió de gasos d’efecte hivernacle de l’edifici: millora la qualitat de l’aire i capta els gasos contaminants. Aigua: Permet l’estalvi d’aigua, en un % sense especificar, fent recircular l'aigua. Residus: de reciclatge en un % sense especificar.

Dades de l'empresa: