Panells argila Lehmorage

Particions interiors

Característiques:

Panells d'argila per realitzar particions interiors, formats per una capa d'aïllament natural (cànem, fibres de fusta o cel·lulosa), una altre d'OSB, un nivell d'instal·lacions i els perfils pertinents realitzades en fusta. 

És un producte natural, sense cap motlle per la seva construcció. No és combustible, no conté substàncies nocives; no conté formaldehid. Aquest tipus de panells constitueixen un blindatge davant la radiació electromagnètica d'alta freqüència. La posterior eliminació és problemàtica en els panells de 14 mm  ja que és de cosntrucció fixa, en canvi no hi ha problema en una deconstrucció amb el panell de 22 mm ja que és una construcció articulada. 

Aplicacions:

Aquests panells és poden col·locar sobre particions realitzades amb formigó, amb pedra calcària, parets de maons, de fusta o taulells de partícules. Amb els panells de 14 mm de gruix es realitzarà la capa directament sobre del suport, en canvi els panells de 22 mm es cargolaran a l'estructura amb un reforç de teixit de vidre per les articulacions. 

Disponibilitat:

Està disponible en dos gruixos diferents: 14 i 22mm. 

Destacats:

És apte pels ambients humits ja que té la capacitat d'absorbir l'aigua i d'aquesta forma regula la humitat. També té la capacitat d'absorbir les olors, així com tenir un aïllament acústic de 61 dB. La seva construcció comporta una reducció d'energia primària i contribueix a la reducció del diòxid de carboni.

Dades de l'empresa:


Lehmorange

Auf der Haide, 2

92665 Altenstadt a. D. WN

Telèfon: 49 (0) 960293901-01

[email protected]

www.lehmorange.de