MAXURETHANE ® Injection

Resines d’injecció

Característiques:

Sistema bicomponent de resines de poliuretà reactiu en contacte amb aigua per obturació de vies d’aigua i consolidació de terrenys. És un sistema bicomponent a base de resines de poliuretà 100% sòlides i sense dissolvents, que reacciona en contacte amb l’aigua, formant una escuma impermeable i expandint el seu volum inicial fins a 15 vegades.

Aplicacions:

S’utilitza en l’estabilització de terrenys; en l’obturació de vies d’aigua amb elevada pressió hidrostàtica o caudal i com a farcit de grans cavitats i esquerdes en roques o estructures de formigó.

Disponibilitat:

MAXURETHANE ® Injection MONO: és un polímer monocomponent, a base de resines de poliuretà 100% sòlides i sense dissolvents, que reacciona en contacte amb l'aigua, formant una escuma impermeable i expandint el seu volum inicial fins a 15 vegades. Es tracta d'un sistema aquorreactiu hidròfob, és a dir, no hidròfil, que no requereix d'una gran quantitat d'aigua per reaccionar. Així, l'escuma resultant roman estable sense presentar fenòmens d'inflament o retracció ja que no absorbeix l’aigua.

Dades de l'empresa:


DRIZORO S.A.U

C/ Primavera nº50-52, P.I. Las Monjas

28850 Torrejón de Ardoz ( Madrid)

Telèfon: 902-193-907

[email protected]

www.drizoro.com