Deep Injections

Injecció de resines

Característiques:

Tecnologia a base de resines proposada per resoldre el problema d’enfonsament dels sòls sota fonamentació d'una manera ràpida i pràcticament no invasiva. Les resines, quan s'injecten al sòl, s'expandeixen i compacten el terreny. Estan especialment ideades per les injeccions en profunditat. Força d'expansió màxima de 10.000 kPa; Reacció estable i controlada; Mòdul elàstic similar al dels sòls; Lleugera, no recàrrega el terreny; Resistència a compressió molt superior al necessari

Dades de l'empresa:


URETEK SOLUCIONES INNOVADORAS S.L.U

BP 22 Serris - Cedex 4

77706 Marne la Vallee - Francia

Telèfon: 33 01 60 42 42 42

[email protected]

www.uretek.fr