Floor Lift

Resines per a injectar

Característiques:

Floor Lift ® és una tecnologia que permet resoldre els problemes d'enfonsament dels sòls L'aixecament dels sòls s'aconsegueix gràcies a l'efecte expansiu de les resines Uretek ® que s'injecten en correspondència de la interfície entre el terreny i el paviment. Una solució ràpida i immediata. Aixeca fins 20-30 cm, corregint eventuals inclinacions o desnivells Segur, controlat en temps real amb nivells làser Precís, fins a 1mm / m No necessita interrompre l'activitat comercial o industrial Net, no produeix pols Ràpid i immediatament eficaç No danya els revestiments Compacta el fons Permet l'habitabilitat immediata dels llocs on s'ha intervingut

Aplicacions:

Aixecament de precisió i anivellament de paviments enfonsats de: ?Naus industrials ?Botigues i magatzems ?Habitatges ?Carreteres i pistes d'aeroports Aplicable tant per a paviments rígid com flexibles.

Dades de l'empresa:


URETEK SOLUCIONES INNOVADORAS S.L.U

BP 22 Serris - Cedex 4

77706 Marne la Vallee - Francia

Telèfon: 33 01 60 42 42 42

[email protected]

www.uretek.fr