RECYDREN

Manta de drenatge

Característiques:

Manta pel drenatge i amortiment de cops, fabricada amb escumes de polietilè reticulat reciclat, idealment dissenyada per a instal·lacions de gespa artificial, de material hidròfug i resistent.

Aplicacions:

Apte per instal·lació de gespa artificial sobre superfícies dures i amb poca inclinació: terrasses, terrats i patis.

Disponibilitat:

Mantes de 2000 x 1000 mm Gruix 10 i 15 mm (consultar altres possibles gruixos).

Destacats:

Recursos: Fabricat amb material reciclat en un 100%. Emissions: Baixa emissió de gasos d’efecte hivernacle en fase de producció, a partir de 1,9 kg de C02 equivalent estalviats per cada kg.

Dades de l'empresa: