TECNOCATALANA DE RUNES S.L.

Àrid reciclat

Aplicacions:

L’àrid reciclat és un producte apte per a la seva reutilització com a granulat per a bases i sub-bases de carreteres i camins, en l’anivellació de terrenys, en la formació de capes drenants i en d’altres processos constructius d’enginyeria civil.

Destacats:

Reincorporar un residu, que d’altra manera es destinaria a l’abandonament, permet no només evitar el malbaratament dels recursos naturals sinó retornar els RCD’s al cicle productiiu de la construcció.

Dades de l'empresa:


TECNOCATALANA DE RUNES S.L.

C/ Itàlia amb Avinguda Europa

8520 Les Franqueses del Vallès

Telèfon: 93 879 20 69

[email protected]

http://www.tecnocatalana.com/