Excavacions German Casas, S.L

Àrids reciclats, Catalunya

Aplicacions:

Drenatges, trasdós de murs i bases de paviments Canalitzacions, per tapar serveis d’aigua, llum i gas Per a bases i subbases de carrers

Disponibilitat:

Grava mixta 40/80, Grava mixta 16/40, Grava mixta 06/16, Sorra 0/5 Tot-ú mixta 0/20, Grava formigó 40/80, Grava formigó 16/40, Grava formigó 06/20, Sorra formigó 0/06, Tot-ú formigó 0/20

Destacats:

Disposen de marcatge CE

Dades de l'empresa:


Excavacions German Casas, S.L

Rial Valldemaria s/n

8350 Arenys de Mar

Telèfon: 937943838

[email protected]

http://www.jcasas.com/