Germans Cañet-Xirgu

Àrids reciclats, Catalunya

Aplicacions:

Prefabricats, morters/formigons, vials, jardineria, etc.

Disponibilitat:

Àrid Reciclat de dos orígens: de mamposteria o formigó, disponibles amb diferents granulometries (fins, sorres, gravilles, subases, graves, drenatges, etc.) que afavoreixen les múltiples aplicacions.

Destacats:

Sistema de qualitat segons marcatge CE.

Dades de l'empresa:


Germans Cañet-Xirgu

Veïnat de Llebres num 4

17244 Cassa de la Selva

Telèfon: 972460464

[email protected]

http://www.xirgu.net