UTE Reciclatges Segria

Àrids reciclats, Catalunya

Aplicacions:

Reblert de canalitzacions d'instal·lacions i sanejament, jardineria, capes drenants, estabilització en terrenys, drenatge de murs, rebliment i nivellatge de terrenys, aparcaments tous, aparcaments i paviments en general, bases de vies de circulació, pistes forestals i camins rurals.

Disponibilitat:

Sorres de formigó i de ceràmica 0-5 mm, gravetes de formigó i de ceràmica 5-15 mm, graves de formigó i de ceràmica de 15-50 mm, tot-tu de formigó i de ceràmica de 0-25 mm.

Dades de l'empresa:


UTE Reciclatges Segria

POLÍGONO 3, PARCELAS 10-16

25172 Montoliu

Telèfon: 973 100 702

[email protected]

http://www.reciclatgesegria.com/