Gecorsa

Àrids reciclats, Andalusia

Disponibilitat:

Disposen d'una selecció d'arids de distintes granulometries, segons les aplicacions per les que es destinin. Tot-u artificial d'orígen de formigó i ceràmic, sorres per llit de canonades i farcit de rases i graves i macadam drenant.

Dades de l'empresa:


Gecorsa

Ctra. N-432, KM 281,5

14820 Còrdoba

Telèfon: 957109462

[email protected]

http://www.gecorsa.es/