Aproindo SL

Àrids reciclats, Andalusia

Disponibilitat:

Disposen d'àrids de formigó amb RCD d'origen que pot ser molt variat, com fonamentacions i estructures d'edificis, bases de fermes rígids, prefabricats, etc. La resistència de treball del formigó de partida, encara que és pràcticament impossible determinar-la, quan es coneix, ens dóna una idea aproximada de les característiques finals dels àrids. Quant major sigui la resistència, menor porcentatge de fins (desclasificats inferiors) i majors resistències a la fragmentació. També disposen d'arids asfàltics Àrids procedents de capes d'aglomerat asfàltic que presenten un nucli format per l'àrid natural d'orígen, recobert per una matru d'asfalt, que és porosa i molt resistent al desgast i a l'abrasió. El que dóna lloc a un percentatge de desclasificats inferiors molt reduit i uns valors del coeficient de Los Ángeles alts, ja que no es generen fins per fregament de l'àrid als sedassos o al transport per las cintes, a diferència que en l'àrid reciclat procedent de formigó.

Dades de l'empresa:


Aproindo SL

Apartado de Correos, 145

21730 Almonte

Telèfon: 959450691

[email protected]

http://www.aproindorcds.com/