Recinor

Àrids reciclats, Castilla y León

Disponibilitat:

Disposen de sorra amb granulometria d'entre 0 i 12mm, fins amb granulometria d'entre 0 i 20mm, gravilla mixta amb granulometria d'entre 12 i 25mm, àrids mitjans amb granulometria d'entre 20 i 60mm, àrids gruixuts amb granulometria superior a 60mm, tot-u provinent de formigó i tot-u mixte

Dades de l'empresa:


Recinor

Polígono de la Llanada parcela 12

24400 Ponferrada

Telèfon: 987 907 004

[email protected]