BTB-Bizkaiko Txintxor Berziklategia

Àrids reciclats, Pais Basc

Disponibilitat:

Producció de dos tipus d'àrids depenent del residu d'entrada: si es mol Residu de Formigó net i Excavació en Roca, es produeix un ÀRID RECICLAT PROCEDENT DE RESIDU DE FORMIGÓ (AG 0/40 TRH); si es molen Residus Heterogenis (runa d'enderrocs seleccionats, sense seleccionar i fressat d'aglomerat i escoria), es produeix un ÀRID RECICLAT PROCEDENT DE RESIDU MIXTE (AG 0/40 TRM).

Destacats:

Marcatge CE, Assajos de qualitat periòdics, Sistema de gestió integrat de qualitat, medi ambient, i Seguretat i Salut Laboral

Dades de l'empresa:


BTB-Bizkaiko Txintxor Berziklategia

Barrio Orkonera, s/n

48530 Ortuella

Telèfon: 946640423

http://www.btbab.com/