Parque Verde

Àrids reciclats, Asturies

Disponibilitat:

Eco àrids ecològics de diferent granulometria: 0-12 mm Eco àrid fi 0-25 mm Eco àrid fi triturat 25-50 mm Eco grava rentada 50-80 mm Grava groixuda rentada > 80 mm Eco àrid groixut

Destacats:

Distintius de qualitat i certificats: Gestiçó de la qualitat número 2500/ER/12/02 Gestió Ambiental número 350/MA/12/02

Dades de l'empresa:


Parque Verde

Poígono Industrial Proni-Meres. Complejo Parque Verde s/n

33199 Meres - Siero

Telèfon: 985269026

[email protected]

http://www.parqueverde.com/