Astesa

Àrids reciclats, Murcia

Aplicacions:

Gravetes 5/15: aplicació en prefabricats, en jardineria, estabilització terrenys, en reblerts i bases. Sorra de canalització 0/5: material adecuat per a canalitzacions, sanejament, reblerts i jardineria. Grava 15/40: utilització en la construcció com a drenatge, cobertes invertides, aïllant, reblert i drenatge de murs, anivellació i reblert de terrenys. Tot-u 0/25: material adecuat per a bases, reparar camins, pistes forestals, millora de terrenys, aparcaments, reblerts, etc.

Disponibilitat:

Gravetes 5/15, Sorra de canalització 0/5:, Grava 15/40, Tot-u 0/25

Destacats:

Projecte de I+D+I "caracterització de l'arid reciclat" en col·laboració amb el Centre Tecnològic de la Construcció

Dades de l'empresa:


Astesa

C. Villalar, s/n.

30366 El Algar-Cartagena

Telèfon: 968135323

[email protected]

http://www.contenedores-astesa.com/