Terra de goma

Paviment parc infantil

Característiques:

Paviment de cautxú de pneumàtics reciclats units mitjançant lligants de poliuretà i colorants. Aquest paviment actua com a protector de danys produïts per caigudes en zones de joc.

Aplicacions:

Paviment per parcs infantils, zones d’esbarjo, càmpings, camins peatonals, carrils bici, escoles, etc. S’instal·la en superfícies planes i dures, és a dir, sobre morters de ciment, asfalt, ceràmica, etc.

Disponibilitat:

Lloseta de 100 x 50 x 2 cm / 100 x 50 x 3 cm / 100 x 50 x 4 cm / 100 x 50 x 6 cm Disponible en varis colors.

Destacats:

Recursos: Fabricat amb material reciclat en un % sense especificar. Emissions: Baixa emissió de gasos d’efecte hivernacle en la fase de producció.

Dades de l'empresa: