Programa DAP®construcción

Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Registrar un producte en el programa DAP®construcción

Les DAP®cons tenen una validesa de 5 anys. Si durant el període de validesa es produeixen canvis a nivell tecnològic que poden produir una variació de l’impacte ambiental en el rang d’entre el 5i el 10% del producte afectat per la DAP®cons, l’organització n’haurà d’informar a l’administrador i posar en marxa una revisió.

Procediment per registrar un producte

Les organitzacions que vulguin registrar un producte en el programa DAP®construcción han de:

 1. Contactar amb l’administrador del Programa (CAATEEB) per obtenir el procediment de desenvolupament d’una DAP®cons i les Regles de Categoria de Producte (RCP) aplicables al seu producte. En el suposat que encara no s’hagi desenvolupat el document de RCP per al producte concret, farà falta posar en marxa el procediment per a la seva creació, o bé utilitzar les RCP genèriques, prèvia aprovació de l’administrador del programa.
 2. Desenvolupar un estudi de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) d’acord amb les Regles de Categoria del Producte (RCP) corresponents. L’informe de l’ACV seguirà el format determinat per les RCP.
 3. Redactar un esborrany de la DAP®cons a partir de l’estudi d’ACV, seguint les directrius del procediment i de les RCP corresponents.
 4. Procedir a la verificació de les dades mitjançant un verificador independent acreditat.
 5. Una vegada finalitzada la verificació, si el resultat és positiu, l’organització haurà de presentar a l’administrador del Programa (CAATEEB) tota la documentació necessària i d’acord amb els models establers: DAP®cons informe de verificació i informe d’ACV.
 6. Inscripció de la DAP®cons en el registre oficial del Programa, previ pagament de la quota corresponent.

Esquema DAPcons

Quota per certificar un producte DAP®cons:

Tramitació de l’ecoetiqueta tipus III (DAP®cons) documentació i registre. Validesa: 5 anys

 • Primera DAP®cons 1.200 €
 • Segona DAP®cons 600 €
 • Tercera DAP®cons 450 €
 • Quarta i següents DAP®cons 300 €

Renovació de l’ecoetiqueta tipus III (DAP®cons) documentació i registre. Validesa 5 anys

 • Primera DAP®cons 600 €
 • Segona DAP®cons 325 €
 • Tercera DAP®cons 250 €
 • Quarta i següents DAP®cons 175 €

Actualitat

El programa DAP@construcción participarà a la jornada "Sostenibilidad en la edificación: importancia de los materiales de construcción"

La jornada serà organitzada pel GBCe en el marc de la fira CEVISAMA a València, el 23 de febrer.

Més info +

El Consell de l'Arquitectura Tècnica publica una "Hoja Informativa Técnica" sobre les DAP®cons

El document explica què són les Declaracions Ambientals de Producte i les característiques de les DAP®cons

Més info +

El CAATEEB ha organitzat una jornada sobre productes sostenibles

En la jornada s'ha presentat el Programa de Declaracions Ambientals de Productes DAP®construcción

Més info +

Ecoetiquetes al sector de la construcció

El dia 9 de febrer es celebrarà una jornada a la sala d'actes de l'ITeC per mostrar la situació actual de l'ecoetiquetatge vinculat al sector de la construcció.

Més info +