Programa DAP®construcción

Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Certificar un producte DAP®cons

Les DAP®cons tenen una validesa de 5 anys. Si durant el període de validesa es produeixen canvis a nivell tecnològic que poden produir una variació de l’impacte ambiental en el rang d’entre el 5i el 10% del producte afectat per la DAP®cons, l’organització n’haurà d’informar a l’administrador i posar en marxa una revisió.

Procediment de certificació

Les organitzacions que vulguin obtenir una DAP®cons han de:

 1. Contactar amb l’administrador del Programa (CAATEEB) per obtenir el procediment de desenvolupament d’una DAP®cons i les Regles de Categoria de Producte (RCP) aplicables al seu producte. En el suposat que encara no s’hagi desenvolupat el document de RCP per al producte concret, farà falta posar en marxa el procediment per a la seva creació, o bé utilitzar les RCP genèriques, prèvia aprovació de l’administrador del programa.
 2. Desenvolupar un estudi de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) d’acord amb les Regles de Categoria del Producte (RCP) corresponents. L’informe de l’ACV seguirà el format determinat per les RCP.
 3. Redactar un esborrany de la DAP®cons a partir de l’estudi d’ACV, seguint les directrius del procediment i de les RCP corresponents.
 4. Procedir a la verificació de les dades mitjançant un verificador independent acreditat.
 5. Una vegada finalitzada la verificació, si el resultat és positiu, l’organització haurà de presentar a l’administrador del Programa (CAATEEB) tota la documentació necessària i d’acord amb els models establers: DAP®cons informe de verificació i informe d’ACV.
 6. Inscripció de la DAP®cons en el registre oficial del Programa, previ pagament de la quota corresponent.

Esquema DAPcons

Quota per certificar un producte DAP®cons:

Tramitació de l’ecoetiqueta tipus III (DAP®cons) documentació i registre. Validesa: 5 anys

 • Primera DAP®cons 1.200 €
 • Segona DAP®cons 600 €
 • Tercera DAP®cons 450 €
 • Quarta i següents DAP®cons 300 €

Renovació de l’ecoetiqueta tipus III (DAP®cons) documentació i registre. Validesa 5 anys

 • Primera DAP®cons 600 €
 • Segona DAP®cons 325 €
 • Tercera DAP®cons 250 €
 • Quarta i següents DAP®cons 175 €

Actualitat

El Consell de l'Arquitectura Tècnica publica una "Hoja Informativa Técnica" sobre les DAP®cons

El document explica què són les Declaracions Ambientals de Producte i les característiques de les DAP®cons

Més info +

Ecoetiquetes al sector de la construcció

El dia 9 de febrer es celebrarà una jornada a la sala d'actes de l'ITeC per mostrar la situació actual de l'ecoetiquetatge vinculat al sector de la construcció.

Més info +

Jornada tècnica: Eines de millora de la sostenibilitat i competitivitat de les empreses - ACV i DAP

En aquesta jornada es tractarà el tema de les declaracions ambientals de producte, específicament parlant del sistema DAPc.

Diferents empreses explicaran les seves experiències, traves i motivacions per optar per les DAP com a eina per millorar els seus productes.

Més info +

Presentacions de la jornada "Ecoetiquetatge ecològic"

Ja podeu descarregar les presentacions de la jornada "L'ecoetiquetatge ecològic. Una eina de competitivitat per millorar el sector de la construcció".

Més info +

L'ecoetiquetatge ecològic. Una eina de competitivitat per millorar el sector de la construcció

La sessió es celebrarà el proper dia 11 de desembre a Terrassa. L'organitza el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona juntament amb el Centre Tecnològic Leitat.

Més info +

Noves incorporacions de productes amb declaracions ambientals al sistema DAPc®

Amb la renovació del sistema en el 2013 i la incorporació de noves empreses es posa de manifest el nostre compromís de treballar per agilitzar i millor dia a dia i oferir servei al mercat espanyol de la construcció.

Més info +