Programa DAP®construcción

Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Què són les DAP®cons?

Les Declaracions Ambientals de Producte (DAP), en anglès, Environmental Product Declaration (EPD), aporten informació quantitativa dels impactes ambiental d’un producte al llarg del seu cicle de vida. Són conegudes com “Ecoetiquetes tipus III“. La informació que conté una DAP®cons es basa en l’anàlisi del cicle de vida (ACV) d’un material o sistema: consum energètic, l’esgotament de recursos; consum d’aigua; residus sòlids, canvi climàtic, acidificació atmosfèrica, pol·lució de l’aire i de l’aigua; destrucció de la capa d’ozó, formació d’ozó fotoquímic.

Les DAP®cons es fonamenten en diverses directrius ISO i s’han desenvolupant des de l'any 2000. A Europa, a partir del mandat de la Comissió Europea per al desenvolupament d’una normativa en el camp de la sostenibilitat dels treballs constructius, s’han desenvolupat a països com França, Alemanya, Suècia, Regne Unit, Holanda, Finlàndia, Noruega i Espanya. D’altres països, fora de l’UE ahn estat els EUA, Canadà, Japó o Corea.

Les DAP®cons són les Declaracions Ambientals de Producte de Construcció i són un instrument útil per a la millora ambiental en el sector de la construcció i per al compliment de la legislació nacional i internacional.

Existeixen també les DAP®cons sectorials, que mostren els valors mitjans d’un nombre de productes amb característiques funcionals similars. Aquestes resultaran especialment útils per al tècnic en la primera etapa de projecte on es requereix conèixer l’impacte ambiental d’un producte tipus sense conèixer el model ni la marca exacta.

Declaració Ambiental de Productes de Construcció

En aquest vídeo de l'Agenda de la Construcció Sostenible s'explica què són les Declaracions Ambientals de Producte, també anomenades EPD.

Descarregueu el díptic en PDF per a més informació.

Actualitat

El programa DAP@construcción participarà a la jornada "Sostenibilidad en la edificación: importancia de los materiales de construcción"

La jornada serà organitzada pel GBCe en el marc de la fira CEVISAMA a València, el 23 de febrer.

Més info +

El Consell de l'Arquitectura Tècnica publica una "Hoja Informativa Técnica" sobre les DAP®cons

El document explica què són les Declaracions Ambientals de Producte i les característiques de les DAP®cons

Més info +

El CAATEEB ha organitzat una jornada sobre productes sostenibles

En la jornada s'ha presentat el Programa de Declaracions Ambientals de Productes DAP®construcción

Més info +

Ecoetiquetes al sector de la construcció

El dia 9 de febrer es celebrarà una jornada a la sala d'actes de l'ITeC per mostrar la situació actual de l'ecoetiquetatge vinculat al sector de la construcció.

Més info +