Programa DAPconstrucción®

Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Què són les DAPcons®?

Les Declaracions Ambientals de Producte (DAP), en anglès, Environmental Product Declaration (EPD), aporten informació quantitativa dels impactes ambiental d’un producte al llarg del seu cicle de vida. Són conegudes com “Ecoetiquetes tipus III“. La informació que conté una DAPcons® es basa en l’anàlisi del cicle de vida (ACV) d’un material o sistema: consum energètic, l’esgotament de recursos; consum d’aigua; residus sòlids, canvi climàtic, acidificació atmosfèrica, pol·lució de l’aire i de l’aigua; destrucció de la capa d’ozó, formació d’ozó fotoquímic.

Les DAPcons® es fonamenten en diverses directrius ISO i s’han desenvolupant des de l'any 2000. A Europa, a partir del mandat de la Comissió Europea per al desenvolupament d’una normativa en el camp de la sostenibilitat dels treballs constructius, s’han desenvolupat a països com França, Alemanya, Suècia, Regne Unit, Holanda, Finlàndia, Noruega i Espanya. D’altres països, fora de l’UE ahn estat els EUA, Canadà, Japó o Corea.

Les DAPcons® són les Declaracions Ambientals de Producte de Construcció i són un instrument útil per a la millora ambiental en el sector de la construcció i per al compliment de la legislació nacional i internacional.

Existeixen també les DAPcons® sectorials, que mostren els valors mitjans d’un nombre de productes amb característiques funcionals similars. Aquestes resultaran especialment útils per al tècnic en la primera etapa de projecte on es requereix conèixer l’impacte ambiental d’un producte tipus sense conèixer el model ni la marca exacta.

Declaració Ambiental de Productes de Construcció

En aquest vídeo de l'Agenda de la Construcció Sostenible s'explica què són les Declaracions Ambientals de Producte, també anomenades EPD.

Descarregueu el díptic en PDF per a més informació.

Actualitat

El Programa DAPconstrucción® participa a una jornada del GBCe a Vigo

El passat dimarts 10 d’octubre s’ha celebrat a Vigo (Galicia) una jornada dedicada a la importància de l’edificació sostenible al futur del sector de la construcció, en el que va estar present el Programa DAPconstrucción®

Més info +

Argenta registra la DAPcons® 002.018 per a productes de gres porcellànic dins el Programa DAPconstrucción®

Es tracta de la DAPcons® 002.018, vàlida fins l’agost de l’any 2022 i basada en les Regles de Categoria de Producte RCP 002 per productes de revestiment ceràmic

Més info +

Reunió de verificadors acreditats del Programa DAPconstrucción®

En la reunió s’ha tractat l’actualitat del sector de les Declaracions Ambientals de Producte

Més info +

REMA, nou verificador acreditat

REMA ha estat acreditada com a verificador del Programa DAPconstrucción®.

Més info +

Marcel Gómez, nou verificador acreditat

Marcel Gómez és un dels verificadors de DAPs pioners al territori nacional i ha implementat i verificat multitud de DAPs en el sector de la construcció

Més info +

DAPcons® en el Barcelona Building Construmat

S'han realitzat presentacions personalitzades a grups d’agents del sector interessats en els productes sostenibles.

Més info +