Programa DAPconstrucción®

Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Què són les DAPcons®?

Les Declaracions Ambientals de Producte (DAP), en anglès, Environmental Product Declaration (EPD), aporten informació quantitativa dels impactes ambiental d’un producte al llarg del seu cicle de vida. Són conegudes com “Ecoetiquetes tipus III“. La informació que conté una DAPcons® es basa en l’anàlisi del cicle de vida (ACV) d’un material o sistema: consum energètic, l’esgotament de recursos; consum d’aigua; residus sòlids, canvi climàtic, acidificació atmosfèrica, pol·lució de l’aire i de l’aigua; destrucció de la capa d’ozó, formació d’ozó fotoquímic.

Les DAPcons® es fonamenten en diverses directrius ISO i s’han desenvolupant des de l'any 2000. A Europa, a partir del mandat de la Comissió Europea per al desenvolupament d’una normativa en el camp de la sostenibilitat dels treballs constructius, s’han desenvolupat a països com França, Alemanya, Suècia, Regne Unit, Holanda, Finlàndia, Noruega i Espanya. D’altres països, fora de l’UE ahn estat els EUA, Canadà, Japó o Corea.

Les DAPcons® són les Declaracions Ambientals de Producte de Construcció i són un instrument útil per a la millora ambiental en el sector de la construcció i per al compliment de la legislació nacional i internacional.

Existeixen també les DAPcons® sectorials, que mostren els valors mitjans d’un nombre de productes amb característiques funcionals similars. Aquestes resultaran especialment útils per al tècnic en la primera etapa de projecte on es requereix conèixer l’impacte ambiental d’un producte tipus sense conèixer el model ni la marca exacta.

Declaració Ambiental de Productes de Construcció

En aquest vídeo de l'Agenda de la Construcció Sostenible s'explica què són les Declaracions Ambientals de Producte, també anomenades EPD.

Descarregueu el díptic en PDF per a més informació.

Actualitat

Cerámicas Belcaire registra dues DAPcons® en el Programa DAPconstrucción® i en l’ECO Platform

Cerámicas Belcaire és una empresa del sector ceràmic que pertany a la línia ceràmica del Grup Roca.

Més info +

Les Declaracions Ambientals DAPcons® s’internacionalitzen

A finals de l’any 2017, el Programa de Declaracions Ambientals de Productes de la construcció DAPconstrucción® s’ha auditat com a Programa Operador en l’associació internacional ECO Platform.

Més info +

El número de DAPcons® continua creixent

L’augment de DAPs per a productes de la construcció alineades amb la norma EN 15804 no para de créixer. A nivell mundial hi ha actualment una mica més de 5000 DAPs verificades i registrades en els diferents Programes Operadors.

Més info +

LAVOLA nou verificador acreditat DAPcons®

Els verificadors de Lavola que han estat acreditats són la Cristina Gazulla, Marta Albet, Gabriel Anibal i Ignasi Ballús.

Més info +

Systempool registra les DAPcons® 100.003, 100.004, 100.005, 100.006 i 100.007 per a materials de revestiment i productes adhesius al Programa DAPconstrucción®

L’empresa Systempool, ha desenvolupat cinc Declaracions Ambientals de Producte per la seva gamma de productes KRION®

Més info +

Élite Cementos registra les DAPcons® 100.001 i 100.002 per a productes de ciment al Programa DAPconstrucción®

Aquestes DAPcons inclouen productes de ciment Pòrtland. Ambdós productes es produeixen a la Planta d’Élite Cementos, situada a la Dàrsena sud del Port de Castelló.

Més info +