Programa DAP®construcción

Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Què són les DAP®cons?

Les Declaracions Ambientals de Producte (DAP), en anglès, Environmental Product Declaration (EPD), aporten informació quantitativa dels impactes ambiental d’un producte al llarg del seu cicle de vida. Són conegudes com “Ecoetiquetes tipus III“. La informació que conté una DAP®cons es basa en l’anàlisi del cicle de vida (ACV) d’un material o sistema: consum energètic, l’esgotament de recursos; consum d’aigua; residus sòlids, canvi climàtic, acidificació atmosfèrica, pol·lució de l’aire i de l’aigua; destrucció de la capa d’ozó, formació d’ozó fotoquímic.

Les DAP®cons es fonamenten en diverses directrius ISO i s’han desenvolupant des de l'any 2000. A Europa, a partir del mandat de la Comissió Europea per al desenvolupament d’una normativa en el camp de la sostenibilitat dels treballs constructius, s’han desenvolupat a països com França, Alemanya, Suècia, Regne Unit, Holanda, Finlàndia, Noruega i Espanya. D’altres països, fora de l’UE ahn estat els EUA, Canadà, Japó o Corea.

Les DAP®cons són les Declaracions Ambientals de Producte de Construcció i són un instrument útil per a la millora ambiental en el sector de la construcció i per al compliment de la legislació nacional i internacional.

Existeixen també les DAP®cons sectorials, que mostren els valors mitjans d’un nombre de productes amb característiques funcionals similars. Aquestes resultaran especialment útils per al tècnic en la primera etapa de projecte on es requereix conèixer l’impacte ambiental d’un producte tipus sense conèixer el model ni la marca exacta.

Declaració Ambiental de Productes de Construcció

En aquest vídeo de l'Agenda de la Construcció Sostenible s'explica què són les Declaracions Ambientals de Producte, també anomenades EPD.

Actualitat

El Consell de l'Arquitectura Tècnica publica una "Hoja Informativa Técnica" sobre les DAP®cons

El document explica què són les Declaracions Ambientals de Producte i les característiques de les DAP®cons

Més info +

Ecoetiquetes al sector de la construcció

El dia 9 de febrer es celebrarà una jornada a la sala d'actes de l'ITeC per mostrar la situació actual de l'ecoetiquetatge vinculat al sector de la construcció.

Més info +

Jornada tècnica: Eines de millora de la sostenibilitat i competitivitat de les empreses - ACV i DAP

En aquesta jornada es tractarà el tema de les declaracions ambientals de producte, específicament parlant del sistema DAPc.

Diferents empreses explicaran les seves experiències, traves i motivacions per optar per les DAP com a eina per millorar els seus productes.

Més info +

Presentacions de la jornada "Ecoetiquetatge ecològic"

Ja podeu descarregar les presentacions de la jornada "L'ecoetiquetatge ecològic. Una eina de competitivitat per millorar el sector de la construcció".

Més info +

L'ecoetiquetatge ecològic. Una eina de competitivitat per millorar el sector de la construcció

La sessió es celebrarà el proper dia 11 de desembre a Terrassa. L'organitza el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona juntament amb el Centre Tecnològic Leitat.

Més info +

Noves incorporacions de productes amb declaracions ambientals al sistema DAPc®

Amb la renovació del sistema en el 2013 i la incorporació de noves empreses es posa de manifest el nostre compromís de treballar per agilitzar i millor dia a dia i oferir servei al mercat espanyol de la construcció.

Més info +