Programa DAP®construcción

Declaració Ambiental de Productes de Construcció

Utilitat i ús de les DAP®cons

Les Declaracions Ambientals de Producte de Construcció DAP®cons, són una eina imprescindible per a la millora ambiental en el sector de la construcció i, per tant, una eina útil per a tècnics, fabricants i usuaris. Les certificacions DAP®cons abasteixen productes de les diferents etapes d’un edifici. Ens permeten disposar d’informació objectiva, consensuada i verificada sobre el producte.

Per a tècnics i professionals

Las DAP®cons permeten quantificar els impactes dels components de l’edifici, i permeten escollir els productes mediambientalment més respectuosos. El paper clau que ha de dur a terme el tècnic entorn a l’estudi de l’impacte ambiental dels edificis en l’etapa de projecte, construcció, ús i fi de vida, és determinant per reduir les emissions vinculades a la construcció d’edificis.

Per a empreses fabricants

Les DAP®cons, són una eina per aconseguir donar resposta a exigències legals en un món global més competitiu. Aporten un valor afegit al producte i un mètode objectiu de quantificació de l’impacte ambiental dels processos de fabricació de productes de la construcció. La realització de l’Anàlisi del Cicle de Vida (ACV), imprescindible per obtenir una DAP®cons, permet a les empreses incidir de forma significativa sobre la millora dels seus processos i realitzar un estalvi econòmic important.

Per als usuaris

Les DAP®cons comporten una major transparència i un bon coneixement de l’impacte global d’un edifici durant el seu cicle de vida, permeten establir criteris objectius de sostenibilitat d’un edifici i enfortir una etiqueta valorada, que és el que necessita l’usuari final.

Per a les administracions

Les DAP®cons són sol·licitades i valorades per les administracions, doncs els productes contenen informació homogènia sobre el seu impacte ambiental i ajuden a tenir una major informació sobre l’edifici.

Actualitat

El programa DAP@construcción participarà a la jornada "Sostenibilidad en la edificación: importancia de los materiales de construcción"

La jornada serà organitzada pel GBCe en el marc de la fira CEVISAMA a València, el 23 de febrer.

Més info +

El Consell de l'Arquitectura Tècnica publica una "Hoja Informativa Técnica" sobre les DAP®cons

El document explica què són les Declaracions Ambientals de Producte i les característiques de les DAP®cons

Més info +

El CAATEEB ha organitzat una jornada sobre productes sostenibles

En la jornada s'ha presentat el Programa de Declaracions Ambientals de Productes DAP®construcción

Més info +

Ecoetiquetes al sector de la construcció

El dia 9 de febrer es celebrarà una jornada a la sala d'actes de l'ITeC per mostrar la situació actual de l'ecoetiquetatge vinculat al sector de la construcció.

Més info +